ALLA FÖRTJÄNAR HJÄLP

Nu vill jag lyfta ett inlägg för att lite reda ut en sak, som lätt kan misstolkas, och som flera frågat mig kring. Ni som gjort valkompasser eller läst ÖT på senaste tiden, såg att det skrevs om en fråga kring psykisk ohälsa: 
 
"Terapi skall vara gratis för personer under 30 år"
 
Här har jag svarat med delvis av annan åsikt. Och jag vill gärna förklara varför! 
 
 

 
I vårt land idag, har vi alltför många som mår dåligt och inte kan arbeta pga psykisk ohälsa. Välfärdsområdena har upp flere annonser på att det sökes psykologer, och nästan inga skolor i exempelvis Österbottens välfärdsområde lyckas med personaldimensionering, och går alltså emot lagstadgade antal studeranden per psykolog. Vi har alltså redan nu för lite psykologer för att ens klara av dagens behov. Vi borde börja med att få rätt personaldimensionering i våra skolor, då pratar jag alltfrån grundksolan till högskolor och universitet. 
 
 
Bild: screenshot från Österbottens Tidning
 
 
Sedan kommer vi till en åldersgrupp som många glömmer bort, de som tyvärr ofta sjukskriver sig och när man ser statistiker på varför de är sjukskrivna, så är det just mental ohälsa. Då pratar jag om ex. åldersgruppen 40-60 år, de som redan arbetar eller skulle kunna vara på jobb flera år till, men som tyvärr lämnar hemma och mår dåligt på grund av psykiska utmaningar. De som blir utbrända, deprimerade, känner ångest för arbetet eller helt enkelt har annat som trycker. De som hamnar sluta från ett arbete som orsakar dem stress, och som tyvärr har svårt att kanske hitta ett nytt jobb pga dagens krav på många arbetsplatser. Läser man annonser, så förstår jag att det kan kännas tungt att efter en period hemma våga söka sig ut i arbetslivet igen. 
 
 
Bild: screenshot från Österbottens Tidning
 
 
Som situationen ser ut idag, har vi på offentliga sidan alltför lite personal, och på privata sidan kan det också vara svårt att få tid och utredning. Genom att införa att alla under 30 år skall få gratis terapi, så är helt enkelt inte möjligt ens idag. Varifrån ska vi ta de resurserna, vem blir i så fall utan hjälp? Dessutom ser jag inte att det skulle vara enbart alla under 30, utan min tanke är att alla som behöver hjälp borde få de första gångerna gratis för att åtminstone få ett första steg. Med dagens utbildningssysten, krav på de som vill ens börja studera till psykoterapeut och deras kostnader för utbildningen så gör att det finns helt enkelt inte personal så att det sku räcka till att erbjuda detta idag. Därför borde vi börja med att lösa de utmaningar vo har nu 
 
Vad skulle jag istället vilja att vi gör? Jo, jag vill i riksdagen jobba för
  • att utbildningsanordnarna tar in fler studeranden till ex. psykologi och medecin. Genom att få flera som påbörjar sina studier, så kan även fler bli färdiga och förhoppningsvis söka sig till de lediga tjänsterna. 

  • att elevvårdens personaldimensionering blir lagenlig i alla skolor. Genom att vi har tillräckligt med personal på plats för våra barn och ungdommar, så kan vi satsa mer på förebyggande arbete redan i tidig ålder. Idag säger lagen 780 elever/studeranden per psykolog, jag skulle gärna sänka den till högst 500 elever/studeranden per psykolog senast 2025. 

  • att sänka radikalt på kostnaden för studier till psykoterapeut. Idag måste den som vill gå utbildningen betala mellan 26 000 € - 36 000€ samt extra kostnader för att kunna bli psykoterapeut. För att ens kunna erbjuda människor mer hjälp, så skall det finnas personal som kan arbeta. 

  • Att de som varit långtidsarbetslös eller sjuklediga längre tid, skall få terapi besök som stöd för att återgå till arbetslivet. Rädsla, ångest, stress och nervositet skall inte behöva vara ett hinder för att våga söka ett jobb.
 
Hoppas det här lite förklarade mina tankar och svar, och om du ännu inte har röstat i Riksdagsvalet så kan du ännu göra det på söndag 2.4 vid den vallokal som står på blanketten du fått  hem i postlådan. Det bästa du kan göra är att rösta!
 
 
 
riksdagsval 2023
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar