Visst får man drömma och hoppas

Vem kan spå framtiden? Ibland önskar jag att jag visste hur saker och ting kommer gå, eller vart man är på väg. Klart det sku kännas tryggt att veta, att de beslut man tar idag är de bästa eller de rätta, men så är tyvärr inte livet. Speciellt inte när det gäller att vara föregångare, att utvecklas och våga tro på sig själv. Nu när jag skriver, tror du säkert jag pratar om mig själv och min framtid. Det är delvis sant, för vad jag pratar om påverkar mig och min framtid, samtidigt som det påverkar en stor del av Jakobstads framtid. Jag pratar nämligen om skonätet! 


 

I Jakobstad nu just har vi ett sådant läge, att flera skolbyggnader är i så dåligt skick att det måste akut ske en förändring. Bland annat Bonäs och Vestersunsby byggnaderna, snart också Itälä och Ruusulehto byggnaden. Samtidigt har vi ett par fantastiska projekt som vi de senaste åren tagit beslut på och som blivit verkliga, nämligen Språkbadsskolan, Oxhamns skola och Alma daghem. Det satsas på skolbyggnader och barnens bästa, och nu är vi inne i ett sådant skede att vi måste ta ett stort beslut om vad som ska göras i Jakobstad här näst. 
 
Det som nyligen hänt är att staden skickat ut en enkät via Wilma och Päikky, så familjer har kunnat ta ställning till frågan och svara på de alternativ som de skulle föredra. Nedan kan du se resultatet och vilka de två nuvarande alternativen är. 
 

 
Så, med klar majoritet så ser alternativ 1 ut som den "bättre" lösningen. Dessa alternativ har blivit framtagna av den finska och den svenska skolsektionen samt nämnden för bildning och välfärd. Vi har också i stadsstyrelsen tagit upp detta, och vet att arbetet har hållit på sedan 2019. Coronan gjorde så att flera av de planerade allmänna diskussionstillfällen senarelades, men allmänheten har haft möjlighet att säga sitt och ställa frågor både i skolor och vid ex. biblioteket, samt nu då via Wilma och Päikky. 
 
Snart kommer denna fråga att tas upp i stadsfullmäktige, och då ska ett beslut göras. Men innan det så vill jag få ut mina åsikter, och de tankar som kommit från vänner och bekanta via instagram, via telefon och träffar. Har delat med mig av detta till fler politiker, och jag hoppas att dessa åsikter kanske väcker tanakr hos er andra också! 

 

 

Under de senaste åren har jag själv börjat fundera på idéer och lösningar kring skolnätet i Jakobstad. Har pratat med vänner och bekanta, och försökt ta fram lite andra idéer. Jag menar inte nu, att dessa åsikter är något som borde ske nu och idag, det vet jag att är nästan omöjligt. Men jag hoppas verkligen, att något utav detta kanske blir verklighet. 
 
En stor dröm kring Jakobstads skolnät som jag har, är att nästa gång vi pratar om att "bygga en ny skola" så skall det inte bli en språkfråga eller ens diskuteras kring nuvarande skolor. Istället sku jag vilja se att vi i Jakobstad sku satsa på att bygga nya fastigheter ditt två skolor ryms in. Det vill säga, en byggnad där en finsk lågstadieskola och en svensk lågstadieskola kan få plats. Inte nog med det, så sku jag önska att detta sku kunna bli verklighet i två av stadens områden, där vi har många barnfamiljer och massvis med potentiella tomter till nybyggen. 
 
To make it easier to follow
(ursäkta min fina grafik och stavning på bilden)
 
 
 

En byggnad för två skolor i öst och en i väst

Alltså, tänk er två fina nya skolbyggnader för en svenskspråkig 0-5 skola och finskspråkig 0-5 skola. Barnen sku ha gemensamma utrymmen, såsom gymnastiksal, textilsal, sociala utrymmen och ha även kanske raster, morris och eftis tillsammans. Barnen sku kunna leka med varandra, höra det andra språket dagligen och på så vis blir det vardag att använda det andra språket. I senaste numret av Läraren-tidningen så pratar forskare om fördelar med samlokaliserade skolor. Detta har blivit verklighet i många kommuner, och sker redan idag i ex. Alma, Språkbadsskolan, Gymnasiet och resursskolan (Ruusulehto). Dessa skolor skulle kunna ha administrativt samma personal.
 
När man ser på var många familjer bor, och var det finns flera tomter att bygga på i dagens läge, så är det just stadens östra delar (Killingholmen, Fårholmen, Rosasholmen, Björnholmen etc.) och stadens västra delar (Vestersundsby, Kisor, Skutnäs, Bonäs, Västermalm etc). Förslagsvis i öst mellan Sunds och Rosasholms-rondellen och i väst kring Vestersundsby skola. Bara för att tydliggöra var det i dagens läge finns tomma tomter som staden Jakobstad har tillgänglia , tog jag även en bild med på det. Självklart finns det mer, och även på privata marknaden. Dessutom finns det många områden med potential för fina bostadsområden.

 
 
 
Länsinummi skulle få nya elever
 
Ruusulehto, som idag fungerar som resursskola, är också i dåligt skick och de eleverna behöver också nya utrymmen. En byggnad som skulle passa perfekt som en resursskola samt skola för elever emd specialbehov, som är lättillgänglig och kan bra delas upp, så är Länsinummi. Eleverna skulle få mer lugn och ro, samt bra med utrymme för att arbeta. Självklart kan det finnas bättre förslag, men det här var en tanke som kom från några bekanta. 
 
 
Lagmans-Kyrkostrand, små närskolor 
 
En ny skola som också skulle vara administrativt lika, men fungera på två platser skulle kunna vara Lagmans och Kyrkostrand. Svenskspråkiga elever finns det en hel del av, klassera blir lätt stora och med dagens behov så skulle det vara bra med lite mindre och lugnare klasser i byggnaderna. Lagmans fungerar bra som närskola för barn som bor i centrum, stadens norra delar och vi vill ju förhoppningsvis kunna få fler nya familjer till centrum, Equatorn, Europa m.fl. 
 
Kyrkostrands byggnaden kan bra fungera som närskola för barn från Björnviken, Kivilös, Kyrkostrand etc. och med samma tanke som Lagmans byggnaden. Inte stora klasser, lugn inlärningsmiljö och nära bostadsområden i södra delarna av staden. Till detta kom också många olika tankar, en del föräldrar och lärare skulle gärna se att klasserna inte skulle vara så stora, och att man genom lugnare miljö kan få eleverna att ta in informaton bättre. 
 
 
Och högstadiet på samma gång 
 
Den tid då det eventuellt kan tillkomma lite språkmurar, då hormoner spökar och man börjar hitta nya vänner så är ju högstadietiden. Nu byggs fina nya delar till Oxhamns skola, och så pass mycket ser man på nuvarande Etelänummi att den behöver också inom kort någon renovering för att kunna fungera som bra skola. En idé som också kom från en diskussion med en kompis, var att staden skulle kunna ta i bruk gamla Handelsskolan (optipark) och dit skulle svenska och finska arbis kunna flytta in, dit skulle finska högstadie kunna flytta och på så vis komma närmare svenska högstadiet och också finnas med på det gemensamma skolområdet. 
 
 
Hur skulle det kunna bli för andra stadiet?
 
En del av mig är ledsen över att finska studeranden hamnar fara iväg om de vill ha en yrkesutbildning efter högstadiet. Tacka vet jag möjligheten till läroavtal, men skulle självklart önska att man åtminstone på nytt skulle försöka med någon linje på finska i Optima. Tror fler skulle stanna i Jakobstad i såfall efter sina studier på yrkesnivå. Nu är det mågna som far iväg, och inte återvänder mer redan efter högstadiet. 
 
Gymnasiet är idag en plats för två skolor, och det är ju mer än bra. De behöver dock mer utrymme, för att kunna utvecklas och för att kunna ta emot fler studeranden. Till det så finns de massa tankar om ex. gamla Ebba pubben, grustomten som är tom mittemot eller också slängde en fram en möjlighet att ordna en del nätkurser redan i gymnasiet för dem, som hellre vill jobba självständigt. En fin tanke som kom var att stadsbilbioteket skulle kunna ha fler självstudierum och salar dit du i så fall skulle kunna komma och arbeta. Pandemin var tung, men för en del studerande så blev skolgången lugnare och mer fokuserad på det egna arbetet.
 
 
 
 
Det som skulle stå kvar som förr
 
...är den populära språkbadsskolan. Att vilja lära sig det andra inhemska språket är självklart super. Har dock hört flera som blivit besvikna över att barnen inte fått plats denna gång. Förstår frustrationen och tänker att något som skulle kunna göra att barnen ändå kommer i kontakt med det andra inhemska språket skulle vara just samlokaliserade närskolor. Vi skall vara stolta över att vi i Jakobstad har så bra skola som Språkbadsskolan. Det är fantastiskt att den är så populär som den är, på bra läge och ger barnen en bra grund i det andra inhemska språket. Det som skulle behövas dit, är plats för de familjer somm flyttar mitt i skolåldrarna till Jakobstad.
 
 

 
Som sagt, dessa är alltså mina egna tankar och lite andras idéer på hur skonätet skulle kunna se ut. Självklart finns det andra bra idéer och orsaker varför inte allt detta är möjligt, främst ekonomiska och det att vi nu inte har tillräckligt med barn. Jag vill gärna se att vi skulle tänka mer på byggnader och samlokalisering, och jag tror på att vi kommer bli fler. Några kommentarer jag fått om detta är

"Vi har för lite barn i Jakobstad för detta"
- Ja, kanske idag, men jag vågar tro på att vi kommer växa med tanke på hur mycket jobb och möjligheter här finns. Om vi har ett attraktivt skolnät, lediga bostäder och bra arbetsplatser samt meningsfulla fritidsmöjligheter så borde Jakobstad vara en drömstad. 
 
Här kan ni se en graf som förklarar lite vad vi menar med "för lite barn". Vi borde absolut få mera barn som föds och växer upp i Jakobstad för att kunna bygga nya skolor, eller ens hålla kvar de vi har. Det ska bli interssant att följa med vad 2022-2024 kommer visa för statistik. 
 
 
 


"Vi har för lite resurser för så mågna skolor"
- Mera barn ger mer resurser, och fler skolor skulle abslut kunna dela på administrativa uppgifter. Något vi borde dock satsa mer resurser på, sku vara egna kök i varje skola med bättre skolmat samt fler skolkuratorer, hälsovårdare och skolpsykologer. 

"Vi har inte råd för detta nu"
- Helt förståerligt, därav är det i de nuvarande förslagen också att bara ett nybygge sker. Fler famljer, fler arbetare betyder fler skattebetalare, och som jag tidigare sa så tror jag på att vi kommer växa. Vi ska bli bättre på att prata gott om Jakobstad, lyfta fram de positiva aspekterna med att bo här! 
 
Jag hoppas ni som läser detta minns nu, det här är bara mina idéer och åsikter. Kanske något blir verklighet, kanske inte. Men som rubriken i inlägger säger, visst får man drömma och hoppas!
 
 
 
Jakobstads gymnasium - jakobstad - skolnätet
1
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar
QazkzNal

interesting for a very long time