Det blir striktare marknadsföringsregler på sociala medier i höst

Bildurklipp från Österbottens tidning's webb 9.7.19
 
 
Japp, som rubriken säger så kommer det alltså bli striktare och mer tydliga riktlinjer även i Finland för ex samarbeten och sponsorerade inlägg. Ser dagligen hur fler och fler gör simpla misstag, för att anlitaren inte kanske varit tillräckligt tydlig eller för att de helt enkelt är så unga så de inte vet vad som gäller. Det är ett bra tag sedan jag skrev något om ämnet, så kan passa på att lyfta fram lite vad som är att "tydligt märka ut samarbeten" och vad som inte är det.
 

Samarbetsinlägg på bloggen

 • Det är alltif frågan om reklam, när bloggaren har fått från ett företag eller en organisation en summa för sitt arbete eller en annan belöning. Detta märks ut med benämningar såsom "Detta inlägg är i samarbete med företag x" eller "Blogginlägg i samarbete med företag x" genast efter rubriken så att läsaren genast känner igen vad det är frågan om. Utmärkningen måste vara lätt att läsa och märka, och tydlig att förstå. Det måste vara med tydlig text och tydligt skrivet och urskilja från övriga texter.

 • Även alla produkter som man fått genom ett samarbete eller tjänster man tar emot bör framkomma som samarbeten tydligt i ens blogginlägg. Läsarna ska tydligt kunna förstå om bloggaren fått dessa i samarbete med ett företag eller en organisation. Konstumentombudsmannen rekommenderar att man berättar om detta redan i början av ens inlägg. Varje gång man pratar om produkten eller tjänsten så bör det framkomma att det är något man fått i samarbete. Det räcker inte att man berättat om detta i ett tidigare inlägg och sedan fortsätter marknadsföra det utan att skriva ut det. Om bloggaren dessutom fått ersättning för inlägget samt produkten, bör man göra som nämnt i tidigare punkten. 
 
Samarbeten på instagram
 • I samarbeten skall det tydligt framkomma redan i början av texten att bilden är i samarbete med ett företag, exempelvis med texter såsom "Detta inlägg är i samarbete med företag x" eller "betalt samarbete med företag x". 

 • Det är även rekommenderas att man använder hashtags som tydligt visar att det är ett betaltinlägg, exempelvis som #samarbete eller #advertising med företagets instagram konto eller företagsnamn. Om man har tillgång till Instagrams egna Branded Content-verktyg så skall man använda sig av det.

 • Även på Instagram bör man vara tydlig med sitt inlägg. Att skriva en kort tag såsom #ad sist i inlägget kan ses som fel användning av reklammärkning, eftersom det inte är ett tydligt sätt att visa för sina följare att det är ett samarbete. Inte heller räcker det att bara tagga företaget i sin bild. 

Samarbeten på Insta Story
 • Om en Instagrammare kör samarbeten på sina Storys bör samarbeten tydligt framkomma redan från första bilden, det vill säga med liknande reklamutmärkningar såsom "Dessa inlägg är i samarbete med företag x" eller "#reklam / #samarbete med företag x". Dessa måst även finnas med på varje bild som berör samarbetet. 

 • Utmärkningen måste vara tydlig och lätt att få syn på, och får inte döljas bakom ens egna instagram namn eller något annat element på bilden

Affiliate länkar
 • Oavsätt på vilket medie man använder sig av affiliate länkar så bör det tydligt framkomma att länkarna är betaldlänkar. Detta ska göras överst i inlägg med en utmärkning, exempelvis "inlägget innehåller betaldlänkar". Även länkarna skall vara tydliga och utskilja sig från övriga texter. 
 
Samarbeten på Facebook
 • Även på Facebook bör det tydligt framkomma om inlägger är gjort i samarbete, exempelvis med märkningen "Inlägget är i samarbete med företag x". 

 • Dessutom är det rekommenderat att man använder sig av Facebooks Branded Content-verktyg som finns att användas. 
 
Märk ut även på YouTube
 • Självklart bör man även märka ut sina samarbeten på YouTube videor, detta skall framkomma tydligt i början av videon där man både muntligt och med utmärkning säger att videon är gjord i samarbete med företaget.

 • Dessutom bör det framkomma först i beskrivningstexten att videon är ett samarbete, exempelvis med texten "Videon är gjort i samarbete med företag x". Man kan även använda sig av YouTube's egna Betald marknadsförings-inställning om man har tillgång till det.

Dessa riktlinjer är är gjorda för att läsarna inte skall känna sig lurade, och för att allihopa skall ha samma regler, inte för att bråka med vem som än försöker upprätthålla sociala medie kanaler. Allihopa vill vi ha en trygg community, och känna att man kan lita på varandra. Kom ihåg, att företaget eller organisationen du gör ett samarbete med kan inte kräva att du inte skriver ut att det är ett samarbete, för i så fall bryter de mot riktlinjerna. 
 
Du har ett eget ansvar att följa dessa om du tar emot ett samarbete, och om du känner dig osäker så ska du alltid våga fråga någon som kanske kan svara dig om dessa. Mitt tips till alla under 18 som gör samarbeten, ta reda på först före du gör något så du inte hamnar i trubbel. Samma regler gäller dig även om du är minderårig! 

 
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar