All the things you actually should do

Fick en rejäl tankeställare igår på vad som skulle det vara ideala levnadsstilen i dagens läge, och kom fram till att det skulle krävas en rejäl förändring för att uppnå allt det man egentligen borde. Just nu ser jag positiva trender (jag använder ordet trender för jag märker hur både affärer och företag har insett vikten av dessa) angående dessa livsstilar och jobbar själv sakta men säkert för att kanske leva en gnutta enligt dem.
 
Den ideala människan som gör sitt bästa för andra medmänniskor, för samhället och för djur skulle alltså vara en vegan, minimalist, leva zero waste och trivas bäst hemma. Det finns säkert massvis med annat man skulle kunna vara eller leva enligt, men dessa är kanske de ämnen som är mest på tapetern.
 
 

 
Yesterday I started thinking about what would be the perfect way of living in today's society, and got to a conclusion that I would need a totalt makeover to be able to live a perfect way. Right now I see positive trends (I use the word trends because I see more and more stores and companies taking interest in these topics) about these lifestyles and I am currently working on changing some of my own habits to live at least a bit like these lifestyles want you to.
 
The ideal human being who lives to d othe best for other humans, for society and for animals should be a vegan, a minimalist, live a zero waste lifestyle and be just comfortable to be at home. There are surely a lot of different lifestyles you could talk about, but I feel that these four topics are the most discussed right now.
 
 
 
 
 
Vegan
 
En person som verkligen vill kämpa för djurens rätt, och inte stöda något som exploaterar djur, borde vara vegan. Vegetarian säkert till att börja med, men sedan så snabbt som möjligt övergå till en helt vegansk livsstil. I dagens läge smälls ordet dubbelmoral ganska snabbt fram om man ex. går med päls eller läderskor, men då borde det vara minst lika dubbelmoral om man äter kött eller produkter gjorda av animaliska ämnen? Genom att vara vegan skulle man alltså inte stöda något av det ovanstående, varken saker, kläder, mat eller tillbehör som har på något sätt exploaterat djur. 
 
En bra blogg där den veganska livsstilen lyfts fram är bland annat Jennifers blogg
 
 
Vegan
 
A person who really wants to fight for animals right, and not support anything that exploited animals, should be vegan. Surely easier to start of as vegetarian, but soon enough move on to the total vegan lifestyle. Today people are using words such as double standards very quickly when we are talking about for ex. the fur industry or leather clothes, but shouldn't it  also be having double standars if you are eating meat or other animalmade products? By being vegan you wouldn't support any of the above, not things, clothes ord food made any way by exploiting animals. 
 
 
 
 
 
 
Minimalist
 
Vi köper massvis med saker, det produceras ännu mer. Vi bygger stora hus, tar en skog och grönområden till bostadsområden och tränger tusentals människor på ett par hundra kvadrater. Skulle det inte vara lättare att äga mindre, bo mindre och istället kunna njuta av tid, umgänge och natur? Absolut, det tycker jag också. Detta är en livsstil som gärna får bli ännu mer aktuell, och kanske minska på både tillverkning och skräpökningen. Jag tror inte att vi egentligen blir glada av materiella ting, de kanske underlättar i vissa fall men jag har märkt att det finns allt för många saker jag har som inte gör mig ett dugg lyckligare. 
 
Hanna-Madeleine publicerar och gör riktigt bra videor om Minimalism i sin blogg.
 
 
Minimalist
 
We buy a lot of things, and everyday soemone produces more. We are bulding big houses, tearing down forrests and terrains for neighborhoods and putting thousands of people living in just a few hundred squaremeeters. Wouldn't it be better to own less, live smaller and just enjoy time, friendships and the nature? Absolutely, that is so true. I think this is a lifestyle that should be more valued and talked about, maybe it would reduce both producing more products and getting so much garbage. I don't think that material things actually make us happy, maybe a few things can help us on the wat but I have realized that I own way to much stuff that doesen't even make me a bit more happy.
 
 
 
 
 
 
Zero Waste
 
Detta är en så intressant och bra livsstil, som jag vill lära mig mer om. Att leva Zero Waste betyder att du i praktiskt taget inte skapar något skräp. Detta skulle vara så mycket bättre för både miljön och oss själva, jag tror att jag åtminstone skulle bli mer ekonomisk och kunna planera mina inköp på ett helt annat sätt. Det som jag ser är det mest utmanande är kanske att i små städer kan detta ännu vara svårt, eftersom det kanske inte finns det som man behöver, eller närmaste matbutiken inte gör det möjligt för en att handla det man behöver. Detta är också en livsstil som fler kommuner skulle kunna ta i beaktande.
 
Om ni ännu inte stött på Julia i bloggvärlden så ska ni absolut läsa hennes blogg Grön i Åbo
 
 
Zero Waste
 
This is such an interesting lifestyle, also one I would love to learn more about. To live a Zero Waste lfiestyle pretty much means that you stop producing waste. This wuould be so much better for both the environment and ourselfes, at least I would become more smart on my usage of money. The way I see it is that still this could be hard in smaller cities, where may of the things you could need are not that easy to get a hold on from your local store. This could be something for all the cities to think about. 
 
 
 
 
 
 
Resor
 
När jag nu pratar om resor så menar jag allt från bilar, bussar och flyg. Jag älskar att resa, det är kanske det som gör mig mest lycklig men flygplanen är också tyvärr stora miljöbovar. Lika så är det inte det bästa att det finns fler och fler bilar i städerna, och bussar som kör av och an varje dag. Jag tycker om målet som Åbo stad har, att göra centrum bil- och bussfritt. Detta skulle minska på avgaser, samtidigt öka säkerheten och trivseln. En super bra människa skulle inte resa med flygplan, skulle gå eller cykla från plats a till plats b, skulle åka med ecotågen eller metron för att undvika avgastrafiken. Borta bra men hemma bäst, absolut är det så. Men nog är det så givande att se lite andra platser också, eller hur?
 
 
Travelling
 
When I say travelling I also mean everything that has with vehicles to do, like airplanes, cares and buses. I love travelling, that is the one thing that truly makes me happy, but it is also one of the things that pollutes our environment. I like how Åbo city is planning their future, reducing traffic in the center to make the city more environmentallyfriendly, safer and nicer to be in. This would actually reduce a lot of the fumes in the center. A really really good person would always go from point a to b by walking or taking the bike, choose to travel with the ecotrain or metro instead of buses. I think I love travelling to much at this point to give it up, but I try to always choose the train and my bike when I am going places. 
 
 
 
 
 
 
Hoppas att detta inlägg väckt tankar och funderingar, och om det finns någon livsstil du tycker saknas från listan så berätta gärna mer om den i kommentarerna. Vill så lära mig mera och inspireras till att förändra vardagen till det bättre.
 
 
Hopefully you got some new insights or  thoughts from this post, and if there i some lifestyle you think is missing from this list then pleace share in the comments down below. I want to learn more and one step at a time start to change my own everyday life. 
 
 

minimalism - travel - vegan - zero waste
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar